Tävlings-PM, Skoklosterrullen 2019

Skoklosterrullen - söndag 15 september 2019!

Tävlings-PM med hålltider

Teknik: Klassisk.

Nummerlappshämtning och efteranmälan 

Från kl 09:00 vid startområdet / Skoklostermacken. Bennummerlappar används ej.

Starttider

Ungdom (6km) 10:00

H/D 21 (51km): 11:00

H/D Junior (17km): 11:00

Övriga (51/34/17km): 11:00

Prisutdelning

Ungdom: 11:10

H/D 21: 14:00

Banbeskrivningar

Se anslag på tävlingsplatsen.

 Start- och resultatlistor

Publiceras på BSK hemsida www.bålstask.se samt vid tävlingsplatsen.

Övrigt

Fri parkering. Tillgång till servering samt toalett i Skoklostermacken. Dusch/ombyte finns vid utebadet i Skokloster mellan kl 09:00 - 15:00. OBS! Inget ansvar tas för värdesaker!

Johannes Forslund